Sering is een Huis waar verschillende expressievormen worden ingezet om samenwerking tussen mensen met uiteenlopende meningen en achtergronden op een positieve manier tot stand te brengen.
Dankzij onze meertalige en inclusieve benadering kunnen we schakelen tussen verschillende werelden, tussen generaties en (sub)culturen.  Hierdoor slagen we er in cultuur- en gemeenschapsvormende projecten aan te bieden op vergeten plaatsen en voor groepen die door het reguliere aanbod niet bereikt worden. 

Ook Sering sluit even de deuren tot COVID-19 onder controle is. 

Zorg goed voor jezelf en je naasten.

OPROEP: ‘Spelend op weg naar werk’
Een nieuw project voor mensen die op zoek zijn naar
aansluiting op de (vrijwillige) arbeidsmarkt
.

website onder constructie