Het Huis van de Wildernis  biedt natuurgebonden, creatieve trajecten aan voor jonge kinderen.
Via verschillende kunstmethodieken verbinden we onszelf weer met de natuurlijke wereld om ons heen
en worden planten en dieren personages die ons leven bevolken en verrijken.
Via deze weg willen we bijdragen aan de ontplooiing van de kinderen in verbondenheid met die natuur.

Volg hun creaties en belevenissen via onze Facebookpagina!

ons jaartraject 2020-2021

Wij komen steeds samen op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag.
  Meer praktische info vind je eveneens op onze Facebookpagina.