World Carrousel
Door samenwerking tussen gemeenschapstheaters en hun lokale netwerken wereldwijd worden internationale creatieve processen opgezet waarbij deelnemers uit noord en zuid via de moderne communicatietechnieken samenwerken om zo hun kennis van de wereld te verbreden. Er wordt gewerkt rond wereldwijd relevante sociale thema's. Je vindt hier meer informatie over de betrokkenheid van Sering bij World Carrousel. Meer informatie over World Carrousel zelf vind je op de website van World Carrousel.                                                      

doelstellingen partners projecten bijeenkomsten morele en financiële steunOnderwerpen die leven over de hele wereld worden via internet uitgewisseld tussen groepen uit de betrokken landen.

Sering werkt al samen met een kerngroep bestaande uit Tswepa (foto) uit Zuid-Afrika, Pregones uit New York, Arena y Esteras uit Peru en Debajehmujig uit Canada.

Podiumkunstenaars uit 4 continenten werken aan de uitbouw van World Carrousel. Deze carrousel zal via internet kwetsbare bevolkingsgroepen met elkaar verankeren en laten samenwerken.
Het is een grootschalig project waarbij de kracht van het internet diepgaand en duurzaam gebruikt wordt. Pépé's eiland was onze eerste verwezenlijking, in februari 2008.

Ervaringen, teksten, werkprocessen uitwisselen in een sfeer van mon­d­iale solidariteit zorgt ervoor dat de deelnemers uit verschillende landen elkaar met respect benaderen, hierdoor hun talenten kunnen ontwikkelen en creativiteit kunnen inzetten met de garantie op een internationale respons.

Foto’s, video’s, lespakketten, workshop outlines enz. die uit deze uitwisselingen voortkomen, worden op internet gezet en groeien in aantal en variatie uit tot een virtuele school, bruikbaar voor een groeiend aantal deelnemers.
  
De Wereldwijde Virtuele Theater Carousel werd op het 32e congres van het Internationaal Theater Instituut (Madrid, 22-27 september 2008) erkend door het Theatre Education and Training Committee van Unesco/ITI.

Tswepa in Oxford
Wil je moreel of financieel helpen? Mail naar de 'vrienden van de virtuele carrousel'
of stort op bankrekening BE95 0015 5267 5158 van de Vrienden van de Virtuele Carrousel.    

zie ook de facebookpagina van World Carrousel
zie ook de website van World Carrousel