Sering vzw realiseert langlopende projecten (producties), projecten in samenwerking met of in opdracht van andere organisaties (co-producties), ook internationaal, en kortlopende projecten die leiden tot toonmomenten. Kies uit het menu hieronder om meer te weten over de voorbije producties.

IN WACHT

In het kader van Ieders stem telt gingen stadsbewoners aan de slag met een dubbele vraag:
Wat betekent de stad voor ons en welke invloed heeft de politiek op onze levens. Het resultaat is een pakkende herkenbare voorstelling, waar beeld en geluid minstens even belangrijk zijn als de gesproken taal. Aansluitend is er een interactief gedeelte waar publiek en spelers verder borduren op de aangeboorde thema’s.


Locatie: Sering vzw, Groeningerplein 2, 2140 BorgerhoutTickets: https://samenbuurtwerk.be/project/20909