Sering vzw realiseert langlopende projecten (producties), projecten in samenwerking met of in opdracht van andere organisaties (co-producties), ook internationaal, en kortlopende projecten die leiden tot toonmomenten. Kies uit het menu hieronder om meer te weten over de voorbije producties.

Baobab schoolproject (2011- )

Met '3 is genoeg' - een Seringvoorstelling over identiteit bij jongeren - als insteek, gingen we werken op scholen in het Antwerpse om een internationale jongerenwerking uit te bouwen binnen de WVTC.

In 2011 werden leerlingen uit het lager onderwijs (’t Plantijntje en Villa Stuivenberg) en middelbaar beroepsonderwijs (Spectrum en Marco Polo) betrokken.
Gaandeweg leerden de kinderen, maar ook de leerkrachten, wennen aan het idee om virtueel te creëren. Tijdens die fase was er regelmatig overleg via Skype tussen de scholen hier en de Carrouselpartners. Kinderen hier kregen virtueel les vanuit Zuid-Afrika, ze stuurden aan '3 is genoeg' gelinkte videoboodschappen en tekeningen door naar AyE (Peru) en Tswepa (Zuid Afrika) en kregen van daar reacties terug.
Er werden nieuwe scènes gemaakt in Peru, New York en Zuid-Afrika. Zij gaven hierop een antwoord.
Enkele leerkrachten integreerden het materiaal in hun lessen en geraakten zeer geïnspireerd door het WVTC-concept.

In mei en juni 2011 vond er overleg plaats met de betrokken leerkrachten, om de WVTC de komende twee jaar te integreren in de lessen. Aan hen werd uitgelegd hoe ze het Virtueel kantoor kunnen gebruiken. Ze kregen een password en werden participant binnen de Seringgroep van de WVTC.

De internationale jongerenwerking is het voorbije jaar daadwerkelijk tot stand gekomen, maar dit kon enkel door rekening te houden met en ons aan te passen aan de dagdagelijkse realiteit van alle participanten, zowel in Antwerpen als bij de Carrouselpartners.

De komende jaren zal er rond dit thema blijvend samengewerkt worden met de scholen en de WVTC-partners.
Het Plantijntje

Villa Stuivenberg

Wenst U extra info over dit event? Contacteer ons.

Gallery