Sering vzw realiseert langlopende projecten (producties), projecten in samenwerking met of in opdracht van andere organisaties (co-producties), ook internationaal, en kortlopende projecten die leiden tot toonmomenten. Kies uit het menu hieronder om meer te weten over de voorbije producties.

Alles Koek en Ei

Beste Seringbezoekers, vrijwilligers en sympathisanten, In oktober verwachten we de geboorte van Alles Koek en Ei, een verhaal over een familie op ‘verplichte’ jaarlijkse vakantie. Sering werkte daarvoor samen met Free Clinic. Meer bepaald met de gasten van De Nomaad. De Nomaad, is een centrum voor sociale activering en een open huis voor actieve gebruikers, ex-gebruikers, daklozen, personen met een psychiatrische achtergrond… Hoe groeide koek en ei? Tijdens de winteropvang voor daklozen in de Volksstraat ging Sering aan de slag met gasten van de Nomaad. Begin april had zich een stevige kern deelnemers gevormd die samen met hun begeleiders verhuisden naar de Sering theaterzaal. De wekelijkse bijeenkomsten groeiden al snel uit tot een voltijdse betrokkenheid van de gasten waarbij ze verantwoordelijkheden op zich namen voor het hele proces. Van het ontwikkelen van het verhaal tot het uitwerken en opbouwen van het decor. De resultaten zijn zo hoopgevend dat we de gasten na afronding van de voorstelling verder willen opleiden. Onze ticket verkoop helpt ons daarbij.Maar… Om iedereen de kans te geven de voorstelling bij te wonen zonder aan de kassa te moeten wapperen met papieren en pasjes die recht kunnen geven op reductie, waardoor de drempel alweer hoog komt te liggen, hebben we beslist te werken met vrij

Wenst U extra info over dit event? Contacteer ons.