Sering vzw realiseert langlopende projecten (producties), projecten in samenwerking met of in opdracht van andere organisaties (co-producties), ook internationaal, en kortlopende projecten die leiden tot toonmomenten. Kies uit het menu hieronder om meer te weten over de voorbije producties.

Pépé's eiland (16-02-2008)

 
 
Met vreugde kondigen we de geboorte aan van ons eerste project binnen de virtuele school:

PÉPÉ’S EILAND
 
na ezelsdracht geboren te Sering op 16 februari 2008
Dit melden u de trotse ouders: Sering, Arena y Esteras, Tswelopele Performing Artists, Divadlo z Pasáze, Teatro Pregones


Een groepje kinderen zoekt naar zeldzame schelpen op een onbewoond eiland. De avond van hun vertrek raken ze de weg kwijt door een hevige storm die voorbij raast en het strand onherkenbaar achterlaat. Tijdens hun zoektocht naar het schip dat diezelfde avond zal vertrekken, leren ze door toeval dat het eiland niet onbewoond is.
Wanneer Tommy, de jongste van de groep, een prachtige schelp vindt en die mee naar huis wil nemen, belanden de kinderen in een vreemd verhaal... het verhaal van het eiland en zijn oorspronkelijke bewoners.

“Dit project is geen ‘business as usual’, maar uniek, met visie en mogelijkheden op brede schaal.”
(William Aguado, executive director, The Bronx Council of the Arts)

Pépé’s eiland is het eerste kind van de virtuele school. Vandaag laten we het met kloppend hart de eerste stapjes zetten en hopen dat jullie het, samen met ons, zullen opvangen en een duwtje in de rug geven, zodat het een plek kan vinden in de wereld...

Stukjes moedwillig verzwegen geschiedenis en fantasie versmelten op Pépé’s eiland:

Het verhaal van Villa El Salvador:

In 1972 bezetten 200 dakloze families, hunkerend naar een vaste plek om te wonen, een stuk braakliggend land bij Lima, de hoofdstad van Peru. De regering zag het stuk grond liever op een andere manier benut... Toch kregen de daklozen steun en vrij snel vormden 9.000 gezinnen blok tegen de regering. Na lang onderhandelen kregen ze een groter stuk land, een zandvlakte aan de rand van Lima. Vol hoop en moed doopten ze hun nieuwe woonplaats ‘Villa El Salvador’ of ‘Stad van de Verlosser’. Ze gingen aan de slag om van de zandvlakte een echte stad te maken met water, elektriciteit en wijkvoorzieningen. Daaraan werken ze van­daag nog steeds... (voor meer informatie: www.arnhemlima.nl)

Ana Sofia Toguchi en Arturo Zuñiga van Arena y Esteras zagen in eilandbewoonster ‘mama Helena’ hun eigen heldin, Marielena Moyano, een gewone vrouw uit Villa El Salvador die streed voor de rechten van de vrouw en op 15 februari 1992 vermoord werd door de terreurorganisatie Lichtend Pad.

De potloodtest in Zuid Afrika:
In 1948 kwam in Zuid-Afrika de Nasionale Partij aan de macht en werd rassendiscriminatie in wetten vastgelegd. Dit had verregaande gevolgen: hoe lichter je huidskleur was, hoe beter je kansen waren om iets van je leven te maken. In een nationaal register werd het ras van elke persoon genoteerd. Bij twijfelgevallen werden ‘testen’ uitgevoerd, de ene al onnozeler dan de andere. Bijvoorbeeld de ‘potloodtest’. Je kreeg een potlood in je haar gestoken en dan moest je op en neer springen. Als het potlood bleef zitten, dan was je 'zwart', als het er uitviel was je 'kleurling' of 'blank', naargelang hoe je scoorde in andere 'tests'. Vaak werden leden van dezelfde familie bij verschillende rassen ingedeeld en gezinnen en gemeenschappen uit elkaar gerukt. Heel wat Zuid-Afrikanen deden een poging om van de ene categorie naar de andere over te stappen, meestal van kleurling naar blank. Wie blank was kreeg immers alle kansen: er werd tien keer meer uitgegeven voor het onderwijs van een blank kind, blanken kregen de mooiste huizen in de aangenaamste buurten, de beste jobs, terwijl de zwarten hun 'bantoestan' zonder pasje niet uit mochten. (bron: Oxfam-Wereldwinkels: Zuid-Afrika – eerlijke handel met de regenboognatie)


Spelers: Rebecca Huys, Lisette Mertens, Maria De Laet en (op video) Ana Sofia Pinedo Toguchi
Kinderen Borgerhout: Kaoutar Gaouri, Loubna Gaouri, Saloua Laaraj, Soukaina Laaraj, Emmanuella Lunanga, Denzel Obasi, Ifechi Obasi, Yousra Taheri, Sara ten Broek
Spelers Tembisa (op video): Rachel Monama, Tiny Florah Manuela, Itumeleng Faith Thobejane, Phuti Efred Chokwe, Marven Mothusi Motseko, Mokgomotsi Ephraim Mampe, Koketso Mashedi, onder leiding van Oupa China Malatjie
Spelers Villa El Salvador (op video): Elisabeth Romero Quincho, Mayra Pintado Villanueva, Angelica Godoy Segovia, Leidy Chujutalli Orellana, Lucero Malero Durand, Wendy Sheyla Porras Flores, Milagros Huaman Acuna, Karen Stefany Chilingano Jimenez, Lizbeth Dalia Flores Olivares, Randy Alonso Molina Mauro, Aracely Fernandez Carrasco, Rosalin Azano Tantas, Rossmery Parche De La Cruz, Lucio Alejandro Burgos Morales, Elvis Armando Salas Huamani, Erlita Cesar, Joselyn Romero, Magaly De Susan, onder leiding van Ana Sofia Pinedo Toguchi en Cesar Arturo Mejia Zuñiga

Regie en concept: Mia Grijp; regieassistentie: Inge Verhees; scenografie en klankband: Ivo Vander Borght; kostuums: Hilde Colaers; montage: Pascal Poissonnier; techniek: Azal Yahiya Adress, Mokhallad Rasem Hussein; media en PR: Tania Poppe

affiche Pépé's eiland
voorstellingen op Sering op 16, 17, 22, 23, 24, 29 februari en 1 en 2 maart 2008
MiniMundo, Boom, op 7 mei 2008


Tswelopele Performing Artists oefenen de Thula Song

Met dank aan

• Touché Guimarães, voor de vele vertalingen.
• Steffie Borgers, voor het overzichtelijke draaiboek dat ze maakte van alle mails die ooit verstuurd zijn geweest tussen de betrokken organisaties. Van het beginidee tot nu.
• Muziekcentrum Trix, voor het beschikbaar stellen van ruimte en materiaal.
• En Minister van cultuur Bert Anciaux, voor het niet volgen van het negatief advies van de commissie waardoor we in september 2007 voor de centrale groep een mediatraining konden organiseren die deze geboorte mee mogelijk maakte.
• Speciale dank gaat uit naar Tom Roos, die vanuit zijn eigen organisatie Archidee, stand-by was in Soweto om onze partners daar met raad en daad bij te staan en op te volgen.

Wenst U extra info over dit event? Contacteer ons.

Gallery