Sering wint de prijs Armoede uitsluiten 2018!

24/06/2018 12:30

Het project KUZO van vzw Sering werd door de jury als laureaat aangeduid. De jury looft Sering als sterke samenwerker die van het beleid een toeschouwer maakt.

Sering toont dat armoedebestrijding niet enkel door welzijnsorganisaties kan opgenomen worden, ook kunstprojecten dragen bij om de stem van mensen in armoede te versterken. “Wij zetten de kunsten in om de maatschappij vorm te geven.” In het project KUZO werkt Sering met participatieve kunstmethodieken. Die methodieken zijn gericht op het naar boven halen van de ‘ondergrondse kennis’ van mensen die uitsluiting ervaren. Ze maken het verhaal in de krant en achter de statistieken duidelijk. De werkwijze is geheel gericht op het vormgeven van inspraak en participatie. In spel ateliers maken ze maatschappelijke relevante thema’s in de samenleving bespreekbaar: opvoeding, eenzaamheid, polarisatie, schuldenproblematiek, (huiselijk) geweld, leven op straat … Weg van de debattafel, al spelend worden onderwerpen onderzocht die levens beïnvloeden en die verandering behoeven. De resultaten worden verwerkt tot Legislatief Theater als motor voor publiek debat. https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/23/armoedeprijs-van-welzijnszorg-gaat-naar-vzw-sering-in-borgerhout/