IN WACHT

19/04/2019 12:26


Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad, Sering vzw en mensen van ’t stad, ’t Kiel, Borgerhout, Deurne en Stuivenbergwijk brengen voor u: op 12 MEI om 14u30 - IN WACHTIn het kader van Ieders stem telt gingen stadsbewoners aan de slag met een dubbele vraag:

Wat betekent de stad voor ons en welke invloed heeft de politiek op onze levens. Het resultaat is een pakkende herkenbare voorstelling, waar beeld en geluid minstens even belangrijk zijn als de gesproken taal. Aansluitend is er een interactief gedeelte waar publiek en spelers verder borduren op de aangeboorde thema’s.

Locatie: Sering vzw - Groeningerplein 2, 2140 Borgerhout