Sering, een spelende gemeenschap

Sering werkt sinds 1995 met mensen aan de rand van de samenleving: kinderen uit probleemgezinnen, vluchtelingen, psychiatrische patiënten, mensen met verslavingsproblemen, mensen in armoede, vereenzaamde ouderen, …

In 2003 werd de stap gezet naar een mondiale samenwerking. Daarvoor werd het virtueel platform World Caroussel opgericht.  Bevolkingsgroepen op 3 continenten werken er samen aan internationale projecten.  Deze grensoverschrijdende werking kreeg een lokale vertaling in 2013. Er is een transdisciplinaire denktank opgericht met partners uit de kunsten, samenlevengsopbouw, onderwijs, zorg en welzijn die antwoorden willen formuleren op hedendaagse maatschappelijke uitdagingen.  Dit gebeurde vanuit een gedeelde bezorgdheid over het groeiend aantal mensen dat uit de boot valt en uit de vaststelling dat onze traditionele organisatiestructuren en regelgevingen geen oplossingen kunnen bieden aan de groeiende complexiteit.
Zo groeide het Zorgkunsthuis KUZO (www.kuzo.online), een inclusieve praktijk gedragen door de rechtstreekse participatie van kwetsbare groepen.  Ze vormen er een leergemeenschap met kunstenaars, welzijnswerkers, wetenschappers, studenten en zelforganisaties waarin ze hun capaciteiten maximaal kunnen ontplooien en KUZO mee kunnen vormgeven en uitbaten.

Alle trajecten, programma’s en activiteiten volgen de organische ontwikkeling, de missie en de werkingsprincipes waar Sering voor staat, namelijk:
verbindend werken: zowel tussen generaties onderling als met de omgeving (i.c. de natuur, de wereld) ;
preventief werken: door ontwikkeling van creativiteit en veerkracht het individu, de groep en de gemeenschap te versterken ;
transdisciplinair werken: als motor voor experiment en maatschappelijke innovatie ;
gericht op kwetsbare groepen: mensen/kinderen, met een brede definitie van kwetsbaarheid.