Mia Grijp studeerde in 1973 af aan Studio Herman Teirlinck.  Haar flexibiliteit en vocale capaciteiten maakten haar een veelgevraagde actrice voor zowel klassieke als eigentijdse auteurs, naast politiek theater, cabaret en musical. In 1995 richtte ze Sering vzw op waar ze podiumtechnieken inzet als instrument voor activering en herintegratie van sociaal kwetsbare personen.  In 2017 richtte ze KUZO vzw op, een zorgkunsthuis gedragen door een transdisciplinair consortium (welzijn, onderwijs, zorg en kunst) dat participatieve kunstmethodieken inzet om werelden met elkaar te verbinden. Via artistiek onderzoek worden leerinstrumenten, technieken en methodieken ontwikkeld die inlusie en participatie bevorderen.  Zij doet dit vanuit de persoonlijke overtuiging dat kunst een plaats heeft als (f)actor in een inclusieve maatschappij.

Rebecca Huys studeerde af aan Studio Herman Teirlinck in 1997, afdeling Toneel.
Zij speelde 7 seizoenen Merel in de fictiereeks ‘Flikken’ en gastrollen in Witse, Aspe & Gogogo. Rebecca ontwerpt programma’s en trajecten voor mensen die tijdelijk kwetsbaar in het leven staan. Zij specialiseerde zich in de RSVP-cyclus, zandspel en participatief drama.

Bart Luypaert studeerde beeldende kunsten en grafische vormgeving.
Hij werkte als vormgever, rekwisiteur en tour technieker bij Ballets C de la B, Dito’Dito, Tristero, Bernard van Eghem, Arenberg, Lazarus, KVS, de ScheldA’pen, Anna’s Steen, Campo, Luxemburg, Tg Stan en Zuidpooltheater. Bart specialiseerde zich in de RSVP-cyclus en in schaduwspel.

Heidi De Roover studeerde af aan PXL Hasselt in 1986, bachelor marketing.
Zij was 30 jaar actief in de private sector, waaronder 1 jaar in USA, als executive assistant, office manager, internationale HR business partner en heeft bewust gekozen voor een coördinerende rol in de socio-culturele sector.