deze foto brengt jou naar de website van ART4DEM

Art4Dem

Art4Dem is een samenwerking met AP hogeschool, waarbij nieuwe manieren verkend worden om te werken aan burgerschapsvorming met een focus op artistieke werkvormen (drama en media). 
Dit multidisciplinair project zet in 6 scholen een experiment op. Deze experimenten omvatten twee theatervormen en een beeldend interactieve methode. Er wordt onderzocht of deze werkvormen beter aansluiten bij de leefwereld en participatiewensen van kinderen en jongeren. Scholen op hun beurt zijn vragende partij voor een intra-muros aanbod.
Art4Dem hanteert een design-based methodologie om de interventies in scholen op te volgen. Hierbij wordt kwalitatief en kwantitatief nagegaan wat het traject voor alle betrokkenen (leerlingen, leerkrachten, schoolbeleid) betekent, wat de invloed is op democratische vaardigheden, attitudes en gedragingen bij de leerlingen en op de democratische schoolcultuur.