Huis van de Wildernis


Het Huis van de Wildernis biedt natuurgebonden, creatieve trajecten aan voor jonge kinderen. Door het toepassen van verschillende kunstmethodieken verbinden we onszelf weer met de natuurlijke wereld om ons heen en worden planten en dieren personages die ons leven bevolken en verrijken. 
Via deze weg willen we bijdragen aan de ontplooiing van de kinderen in verbondenheid met die natuur.

Aan de hand van theatermethodieken zetten we in op de zintuigen en het verkennen en verleggen van fysieke grenzen.

Spelend leren we over de planten en de dieren  wat zij allemaal kunnen om te overleven en wat wij kunnen leren van hen.

We maken eenvoudige kruidenbereidingen en ontwerpen bijhorende verpakkingen als een echte herborist.
Wat we leren over de gebruikte plantjes verwerken we in een kruidenschrift.

We tekenen en schilderen als kunstenaars.
Soms vrij, soms vertalen we een thema in een creatie.

En soms gaan we op daguitstap naar domein Vordenstein of Het Rivierenhof. We zoeken kruiden, gaan op zoek naar diertjes en spelen spelletjes tussen de bomen.

Volg onze creaties en belevenissen via onze facebookpagina , ontdek ons jaartraject 2020-2021 en onze seizoensateliers !

Wij komen steeds samen op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag.
Meer praktische info vind je eveneens op onze facebookpagina.