Huis van de Wildernis biedt educatieve en kunstzinnige trajecten aan voor jonge kinderen. We zijn er in de eerste plaats voor kinderen met een stille natuur, die tijd nodig hebben en floreren in een kleine groep.

In groepjes van maximum acht kinderen ontdekken ze de wereld in hen, en om hen heen. Ze verkennen hun eigen fantasie en de wereld van de planten en de dieren. Via persoonlijke en groepscreaties geven ze deze werelden vorm.

We gebruiken theatermethodieken voor het verkennen en verleggen van persoonlijke grenzen.

Via zandspel bouwen we verhalen, zowel in groep als individueel.

Spelend leren we over planten en dieren.

We ontwerpen de toekomst volgens de ideeën van Hundertwasser.

We gaan op stap naar domein Vordenstein voor een kruidenzoektocht, en naar Het Rivierenhof om kennis te maken met boomreuzen en geboortebomen.

Volg onze creaties en belevenissen via onze facebookpagina en ontdek onze  vakantieateliers!

Wij komen steeds samen op woensdagnamiddag en zaterdagvoormiddag.
Meer praktische info vind je eveneens op onze facebookpagina.

Share on facebook