Participatie Ateliers

In de ateliers wordt ruimte gemaakt voor dialoog en stemmen die niet gehoord worden. Mensen met verschillende achtergronden komen wekelijks bijeen om samenwerking op een positieve manier tot stand te brengen.  Er wordt bewogen, geluisterd, verteld, dromen en ervaringen worden gedeeld, persoonlijke talenten ontdekt, en mensen ondersteunen er mekaar bij het bereiken van de eigen doelen.