Participatie Ateliers

In de ateliers wordt ruimte gemaakt voor dialoog en stemmen die niet gehoord worden. Mensen met verschillende achtergronden komen wekelijks bijeen om samenwerking op een positieve manier tot stand te brengen.  Er wordt bewogen, geluisterd, verteld, dromen en ervaringen worden gedeeld, persoonlijke talenten ontdekt, en mensen ondersteunen er mekaar bij het bereiken van de eigen doelen.

Aanbod 2021

Coronaboost: een vaccin voor hart, lijf en leden

Hebben we ooit sterker gevoeld hoezeer we mekaar nodig hebben dan het voorbije jaar? Zijn we ons ooit zo sterk bewust geweest van onze gewoonte om dingen samen te doen? Want ook al ging achter de gevels van de huizen het leven door, als gemeenschap waren we gescheiden. Dat gemis werd door velen gevoeld. En het besef dat we niet zonder elkaar kunnen groeide.
Om dit besef te delen hebben we, met steun van de stad Antwerpen, een nieuwe reeks participatie ateliers ontwikkeld. We werken in kleine groepen. We zetten lichaam en zintuigen aan het werk, we ‘ontstijven’ en gaan op een unieke, plezierige en praktische manier elkaar betrekken bij onze individuele ervaringen.

Open koepels, ramen en deuren zorgen voor frisse lucht in de ruimte, gedeelde gedachten zorgen voor frisse wind in het hoofd.
En net zoals de andere vaccins is ook Coronaboost gratis.
De ateliers lopen van 23 april tot 19 december.  We werken coronaproof in een grote ruimte.

Ken je mensen (tussen 12 en 100 jaar) die hier baat bij kunnen hebben, download dan hier de flyer en help ons de juiste mensen te bereiken.  Veelgestelde vragen kan je hier bekijken FAQ.  Vind je daar het antwoord niet, aarzel niet om te bellen (03 272 03 30) of te mailen coronaboost@sering.be

Spelend Nederlands oefenen

Samen met Open School, Atlas en AP Hogeschool ontwikkelde Sering een participatief programma voor anderstalige nieuwkomers.

De variëteit aan werkvormen zorgt dat niet enkel het verstand, maar heel het lichaam wordt aangesproken, waardoor engagement en communicatiemogelijkheden groeien. Het speelse karakter van de ateliers doorbreekt een aantal typische verwachtingen rond ‘les volgen’ en de klassieke, hiërarchische docent-cursist-verhouding.

De spelmethodieken bevorderen humor en improvisatie in de klascontext en dragen bij tot interactie tussen cursisten. Spreekdurf, spreekvaardigheden groeien. In spelmodus geraken vergroot het leerpotentieel en draagt bij tot een positieve groepsdynamiek. Werken rond présence, oogcontact en uitspraak zijn belangrijke sleutels in het programma.

Voortraject Bruggen naar Werk

Ook hier werken we aan verbale en non-verbale communicatie en maken we tijd en ruimte om obstakels die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaren weg te werken. Mensen krijgen een rugzak mee met competenties en kwaliteiten die hen ondersteunen om de stap naar vrijwilligerswerk, reguliere arbeidsmarkt, of opleiding te zetten.