Workshops

Workshops zijn altijd maatwerk.  Reden, duur en doel worden vooraf doorgesproken. We combineren methodieken uit participatief drama, muziektherapie, beweging en beeldende kunst om, weg van de debattafel, te werken aan persoonlijke of collectieve zaken die verandering behoeven.

 

 

‘Een workshop bij Sering is moeilijk in woorden te vatten. We waren een groepje van 9 en we wilden werken rond grenzen stellen. We hebben opdrachten uitgevoerd, waarbij we buiten onze comfortzone traden en toch een goed gevoel hadden. We hebben ons geuit over zaken die we gewoonlijk slechts na jaren vriendschap zouden uiten en toch voelden we ons veilig. We stonden op een podium maar voelden ons niet bekeken. We hebben hart, lijf en leden benut en we hebben veel gelachen. En dan was er Dwarreloogst, een prachtige tekst over burn-out, die ons allen beroerde en verbond. Aan het begin van de dag waren we 9 individuen, 6 uur later voelden we ons een clubje. Dat is wat Sering met je doet.’ – Griet Nuytinck, CEO anacura