Missie

Spelend de toekomst vorm geven.

Onze waarden

Solidariteit, gelijkwaardigheid, wederzijds begrip, duurzaamheid en samenwerken in gedeelde verantwoordelijkheid.

In het Seringhuis worden verschillende expressievormen ingezet om samenwerking tussen mensen met uiteenlopende meningen en achtergronden op een positieve manier tot stand te brengen. 

  • We onderzoeken noden in wijken en gemeenschappen en ontwikkelen in co-creatie met alle betrokkenen, die veranderingsprocessen van binnenuit in gang kunnen duwen.
  • We ondersteunen mensen die zich inzetten voor hun directe omgeving en helpen hen bij het opzetten van gemeenschapsvormende activiteiten.
  • We verbinden mensen met tegengestelde overtuigingen om samen te zoeken naar oplossingen voor urgente maatschappelijk vraagstukken.
  • We verenigen generaties  en (sub)culturen.
  • We ontwikkelen een anderssoortig aanbod dat contact en samenwerken in verschil op positieve wijze tot stand kan brengen.
  • We verspreiden onze werkwijze op vergeten plaatsen en voor groepen die door het reguliere aanbod niet bereikt worden.
  • We bewegen ons tussen verschillende werelden, generaties en (sub)culturen en bieden cultuur- en gemeenschapsvormende projecten aan voor individuen en groepen die geen aansluiting vinden bij het reguliere aanbod.