__privacy policy

Gegevensbescherming (GDPR)

Wie zijn we

Sering vzw, gevestigd te Borgerhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.sering.be
info@sering.be
Groeningerplein 2
2140 Borgerhout
03 272 03 30

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sering vzw verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sering.be, dan wordt deze informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Sering vzw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw betaling,
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of flyers,
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is (bvb. voor een activiteit waarvoor je bent ingeschreven),
 • je te informeren over wijzigingen van geplande activiteiten,
 • Sering vzw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn (bvb.  voor de registratie van donaties).

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Sering vzw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.  Wij hanteren hiervoor de wettelijke bewaartermijn van 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sering vzw verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Sering vzw gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken waarin persoonsgegevens worden opgeslagen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking .  Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@sering.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen we een kopie vragen van je identiteitskaart, dit ter bescherming van je privacy. Sering vzw zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sering vzw neemt de bescherming van jouw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zeker contact op met ons via info@sering.be .