Wat is Huis van de Wildernis?
Mensen denken vaak dat we de kinderen hier laten rondslingeren aan touwen, als aapjes in een oerwoud. Het woord wildernis doet ietwat misleidend vermoeden dat we eropuit trekken in de natuur om wilde spelletjes te spelen.
Als je de betekenis van het woord wildernis opzoekt krijg je volgende beschrijving: wildernis duidt op een gebied in zijn oorspronkelijke vorm, waar de mens nog niet heeft ingegrepen.
Eigenlijk kan je dat ook vertalen naar de mens. Ieder mens die wordt geboren is ongerept, uniek en vol mogelijkheden.
Huis van de Wildernis dien je binnen deze context te zien. Het is ontstaan vanuit de noodzaak ruimte te scheppen voor onze binnenwereld, onze kern.  Diep vanbinnen zijn we minder begrensd. Het is de thuishaven van onze fantasie, onze creativiteit. Het is een plek waar we mens kunnen zijn, in een vaak onmenselijke wereld. Als we vertrouwd geraken met deze plek, haar erkennen en naar haar luisteren, geeft ze ons wortels.
We leven in een tijd waarin steeds meer mensen, van alle leeftijden, kampen met een gevoel van gemis, van niet zichzelf te kunnen of mogen zijn, van te moeten meedraaien in een systeem waar ze zich niet in thuisvoelen. Doen wat van ons verwacht wordt heeft ons weggevoerd van onze persoonlijke verlangens en noden. Onze aangeboren talenten en creativiteit worden niet meer voldoende benut,  terwijl zij net oplossingen aanreiken voor problemen.
Huis van de Wildernis is een nestplaats voor  onze innerlijke wereld.
Wat doet Huis van de Wildernis?
Huis van de Wildernis maakt de reis naar binnen.
We werken aan zelfontplooiing via expressie, en dit door het inzetten van verschillende kunstvormen waaronder drama, tekenen, boetseren, schrijven. Naast onze theaterzaal en atelierruimte als hoofdwerkplaatsen, trekken we ook naar het park of de samentuin aan dienstencentrum Den Drossaert voor het uitvoeren van activiteiten.
Voor wie is Huis van de Wildernis?
Huis van de Wildernis is er voor kinderen van de lagere school. Omdat we in kleine groepen werken van acht deelnemers, is de werksfeer rustig en ideaal voor kinderen die eerder timide, introvert of snel overprikkeld zijn.  In de toekomst willen we ons aanbod graag uitbreiden naar jongeren.
 
We bezitten eveneens een mobiel atelier waardoor we makkelijk tot bij jullie komen. We ontwerpen graag samen met jullie een activiteit op maat.